FAQs

JSME MALÁ OPTIKA, NEPOTŘEBUJEME SKLAD ANI FAKTURACI
Moduly systému TISS Optic umožňují každému našemu klientovi zapnout jen ty funkce, které skutečně využije. Žádné zbytečné klikání, žádné zbytečné kolonky na vyplňování, nic navíc, co není třeba. To, co každá optika potřebuje, si definujeme na společném setkání. U někoho systém poboček, u někoho jen systém pro více zaměstnanců, v optice s jedním či dvěma pracovníky je toho ještě méně. Míru evidence v systému si určí každý sám.
JSME VELKÁ OPTIKA S POBOČKAMI A KAŽDÝ MÁ MÍT INDIVIDUÁLNÍ PRIVILEGIA K VLASTNÍM SKLADŮM, PRODEJI A SPRÁVĚ ZAMĚSTNANCŮ
Tiss má propracované práva a privilégia pro každého uživatele. Ať už je to manažer, majitel, účetní, lékař v optice a nebo optik. TISS umožňuje každé skupině uživatelů zvolit samostatné pravomoci, zejména to, co mohou vidět, upravovat či vytvářet. Bezpečnost vašich údajů v interním i externím prostředí je prioritou.
NEMÁME OPTIKU, ALE JEN AMBULANCI, MŮŽEME ODDĚLIT NĚKTERÉ FUNKCE?
Samozřejmě. Ty, které nebudete potřebovat, se nebudou používat.
NEPOTŘEBUJEME REFRAKČNÍ KARTY
Některé oční optiky potřebují jen pracovní (zakázkové) karty pro výrobu brýlí, při vyšetřeních je potřebné evidovat některé údaje v refrakční kartě. Každá optika má vlastní parametry, které eviduje, a proto se TISS Optic každé optice přizpůsobí. I v rámic jednotlivých pracovních údajů je možné některé sloupce vypnout či zapnout. A nejen to. Každá optika má dokonce možnost vytvořit si vlastní formát, jak bude vypadat výstup pro klienta na pracovní kartě. Pokud je potřeba, zapnout se sloupce se slevami, cenami před či po slevě, pokud to potřeba není, jednoduše se vypnou.
JAK FUNGUJE PŘEVOD ÚDAJŮ DO PRACOVNÍ KARTY Z REFRAKČNÍ KARTY
Velmi jednoduše – na jeden klik. Tím, že TISS Optic vyvíjeli samotní optici, všechny procesy jsou navržené tak, aby byly co nejrychlejší a nejefektivnější. Kromě procházení údajů je samozřejmostí historie všech vyšetření.
JAK FUNGUJÍ SUMÁRNÍ SESTAVY, PŘEHLEDY A TISKOVÉ SESTAVY? CO VŠECHNO SE DÁ FILTROVAT A PROHLÍŽET?
Prohlížet a filtrovat se dá v podstatě všechno – skladové karty, informace z prodejů nebo objednávání zboží. TISS poskytuje i plnohodnotné výstupy do účetnictví. Ve skladovém hospodářství dává informace o hodnotě skladu, účetním sestavy o tržbách a manažerům o statistikách prodeje. Množství údajů je možné nejen filtrovat a kategorizovat, ale i exportovat do více různých formátů pro další zpracování.
JAK FUNGUJE AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DÁVEK PRO POJIŠŤOVNY NA KONCI MĚSÍCE?
Dávky se zpracovávají jednoduše – TISS ví, jaké je aktuální datové rozhraní dle aktuálních směrnic vydávaných úřady / pojišťovnami. Není třeba nijak označovat, kteří pacienti do dávek vstupují – TISS dělá selekci automaticky a při chybějících parametrech na ně upozorní.
JAKÁ JE STRUKTURA PRACOVNÍ/VÝROBNÍ/ZAKÁZKOVÉ KARTY?
TISS Optic se přizpůsobí vašim potřebám – sloupce pro jednotlivé hodnoty v zakázkové kartě se nejen nevyplní, ale vypnou. Nebudou vás tak rušit. V případě potřeby si je v budoucnosti  jednoduše zapnete. V kartách je víc polí, které nemusíte vůbec používat.
JAKÉ ÚDAJE VIDÍ PACIENTI A JAKÉ TISKOVÉ SESTAVY JIM TISS VYSTAVÍ?
Pacienti nevidí žádné údaje a se systémem TISS nepřicházejí do kontaktu. I přesto, že TISS Optic je online, přístup do něj máte jen vy a vaši zaměstnanci – uživatelé. Údaje spravujete jen vy, umístěné jsou na našich zabezpečených serverech. Klient/pacient dostane od obsluhy jen kopii pracovní karty, refrakční karty, doklad o úhradě (účtenku z tiskárny) a v případě potřeby reklamační protokol.
JAKÉ ČÁROVÉ KÓDY POUŽÍVÁ TISS?
TISS pracuje s čárovými kódy na více úrovních. Každá zakázka je označená čárovým kódem pro rychlejší manipulaci. Vlastní čárový kód mají i produkty. Je možné převzít kódové označení od výrobce a nebo si nasadit vlastní logiku kódů. TISS umí do ceníků a tiskových sestav tyto kódy tisknout a umí je tisknout i na cenovky.
JE MOŽNÉ PRODÁVAT ZE SKLADU POLOŽKY S JINÝM NÁZVEM JAKO JE VE SKLADOVÉ KARTĚ?
Ano, systém TISS umožňuje oprávněným uživatelům v každé firmě fakturovat a pracovat se skladem dle potřeby.
JAKOU TISKÁRNU POTŘEBUJEME?
Obyčejnou, na které vytisknete pracovní kartu pro pacienta a do výroby. Vytisknout můžete taky účtenku. Kvůli TISS Optic není potřeba výměna vaší techniky.
JAK FUNGUJE EVIDENCE ZÁLOH PŘED VÝROBOU BRÝLÍ?
Je na interním rozhodnutí firmy, za jakých podmínek a ve kterých případech bude záloha přijata. Obsluha má po vytvoření zakázky možnost zaevidovat přijaté zálohy, přičemž tento údaj je zaznamenaný na pracovní (zakázkové) kartě, v samostatné zakázce klienta a klient dostane o záloze doklad (účtenku) z tiskárny. Při převzetí brýlí doplatí rozdíl a dostatne další doklad na doplatek. Záloha se dá k existujíci zakázce zaevidovat kdykoli, nejen v momentě vytvoření zakázky.
CO ZNAMENÁ, ŽE TISS JE ONLINE A JAKÉ JSOU RIZIKA S TÍM SPOJENÁ?
Některé programy si stáhnete a nainstalujete. Údaje jsou tak uložené jen na konkrétním počítači. Problém nastane, když se počítač nenávratně pokazí a data se ztratí a nebo pokud vám počítač někdo ukradne. TISS je online, není tedy třeba žádná instalace. Funguje podobně jako váš internet banking – přihlásíte se do něj prostřednictvím bezpečnostních údajů z jakéhokoli místa na světě. Nemusíte se tedy bát vyměnit v optice počítač, údaje jsou centralizované na serveru. S tím souvisí i otázka bezpečnosti. TISS je stejně bzepečný jako podobné programy a není důvod bát se o ztrátu a nebo krádež údajů. Mnoho lidí se bojí právě toho, že někdo vnikne do systému a údaje ukradne. Otázka ale zní, co přesně by „hacker“ ukradnul? Nanejvýš databázi klientů. A je přeci mnohem jednodušší přijít a optiku vykrást fyzicky, kde jsou všechny údaje v účetnictví a na papírech. Obavy o bezpečnost údajů v systému TISS proto nejsou odůvodněné.
Jak funguje evidence záloh před výrobou brýlí?
Je na interním rozhodnutí firmy, za jakých podmínek a ve kterých případech bude záloha přijata. Obsluha má po vytvoření zakázky možnost zaevidovat přijetí zálohy a tento údaj je zaznamenán na pracovní (zakázkové) kartě, v samotné zakázce klienta a klient dostane o záloze doklad z EET. Při převzetí brýlí doplatí rozdíl a dostane další doklad na doplatek. Záloha se dá zaevidovat kdykoliv, nejen v momentě vytvoření zakázky.
KDE JSOU ÚDAJE ULOŽENÉ A KDO K NIM MÁ PŘÍSTUP?
Údaje o vašich zákaznících a pacientech jsou ukládané na serverech v naší správě a ve správě našich dodavatelů serverového řešení. Jsou to největší firmy na Slovensku a v Česku, které poskytují servery pro banky a jiné instituce. Servery jsou chráněné nejen fyzicky, ale i jako, například, váš internet banking – elektronicky. V systému TISS je možné nastavit i míru bezpečnosti – například jen přihlášení z konkrétního počítače a nebo IP adresy. Našim klientům s extrémní potřebou bezpečnosti dat se vyhoví právě těmito nastaveními.
DAJÍ SE UKLÁDAT K PACIENTŮM I JEJICH NÁLEZY A VYŠETŘENÍ, SCANY ČI FOTKY JINÝCH DOKUMENTŮ?
Ano. Každé vyšetření, každý prodej je nový obchodní případ. K němu je možné evidovat různou dokumentaci, kterou přenesete do systému z vašeho počítače.
KDE SE INSTALUJE PROGRAM TISS OPTIC A CO K TOMU POTŘEBUJEME?
Jelikož systém TISS pracuje online, neinstaluje se. Stačí pouze počítač (a nebo např. i tablet) s přístupem na internet. Spuštění plně funkčního přihlašovacího jména je otázkou pár minut, míra nastavení dalších několika kliknutí, kdy se dospěje k ideálnímu nastavení dle potřeby každého našeho klienta. Nejlepší však je, že veškeré nastavení umíme pro klienty dynamicky měnit. Stačí nám zavolat a nebo napsat email a nové nastavení či oprávnění aktivujeme.
JAK PŘENESEME DATA DO NOVÉHO SYSTÉMU ZE STARÉHO?
Jsme specialisté na datové přenosy. Export a import dat z jakéhokoli formátu pro nás nepředstavuje problém, proto přechod na nový systém bude jen o školení a nastavení vašich preferencí. O převod databáze a údajů se postaráme bez zbytečných otázek.
OBSLUHA OPTIKY NEMÁ ZKUŠENOSTI S TAKOVÝM SOFTWAREM, VŠE SE DOTEĎ DĚLALO NA PAPÍR. BUDE PŘECHOD NÁROČNÝ?
TISS je informační systém, kde vidí každý jen to, co pro svou práci potřebuje. Obsluha optiky, která nevyšetřuje a nebo nevystavuje faktury tyto položky menu zapnuté mit nemusí. Je však na manažmentu optiky, aby zabezpečil základní ovládání počítače a internetu svými zaměstnanci, což už ale v dnešní době není problém. Společně se systémem TISS dostane každý nejen opakované školení, ale i manuál na základní postupy a procesy. V každé firmě je následně jmenován zodpovědný komunikační personál, který poskytuje ostatním kolegům poradenství v případě problémů s prací v systému. Pokud je problém složitější, kdykoli se může klient obrátit na naši podporu mailem nebo telefonicky.
JAK SE PROPOJÍ ESHOP S TISSEM?
TISS je rozbustní informační systém, který má mimo optických modulů i moduly pro skvělou správu úspěšného eshopu. Proto je škoda nevyužít potenciál internetu. Skladové karty, které máte v podstatě tak či tak připravené kvůli prodeji se tak jen překlopí i na váš web. S vhodnou podporou prodeje tak můžete vydělávat i online.
JAK DOSTANEME ÚDAJE Z TISSU DO ÚČETNÍHO SYSTÉMU?
TISS dokáže exportovat různá data do účetních systémů. Vašim účetním ulehčíme práci co nejvíc to jen jde. Exportovat se dají nákupy, prodeje, kompletní data o fakturaci či o zákaznících.
NÁŠ/NAŠE ÚČETNÍ NECHCE, ABYCHOM EVIDOVALI FAKTURY ANI MALOOBCHODNÍ PRODEJ V SYSTÉMU TISS, CHCE TO MÍT ODDĚLENÉ V JINÉM PROGRAMU
To, které funkce systému TISS se budou využívat je plně na rozhodnutí optiky. Není nutné například vystavovat faktury pro zdravotní pojišťovny přímo v TISS Optic. Stejně tak není potřeba mít nastaveno propojení s EET. Mnoho klientů používá TISS jen na evidenci a pořádek v pracovních kartách. Účtenky a faktury vytvářejí mimo systém TISS.
JE SYSTÉM TISS NÁHRADOU ZA ÚČETNICTVÍ?
Není. TISS slouží pro přehlednou práci a evidenci opční optiky. Evidují se klienti, pacienti, jejich vyšetření, sklad produktů a celkový prodej. TISS je možné používat i jako skladové hospodářství s přesnou evidencí pohybů na skladě, není to však podmínkou. Pokud je TISS používán jako věrný obraz skladu, pro účetní programy poskytuje TISS více typů vystupů a exportů, které jsou do účetnictví potřeba. Samotné účetnictví však TISS nenahrazuje.
MUSÍME MĚNIT EMAILY, WEB A NEBO NÁŠ ESHOP, POKUD CHCEME TISS?
Ne. TISS funguje nezávisle. Pokud chcete používat eshop společně s TISSem, jednodušší je přetransformovat eshop tak, aby s TISSem spolupracoval.
K BRÝLÍM POTŘEBUJEME ODEVZDAT I POUČENÍ A PŘEVZÍT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Na všechny tiskové sestavy, které TISS generuje, je možné doplnit jakýkoli text. To znamená, že se do pracovní karty k brýlím vloží text s poučením pro pacienta a stejně i prostor pro podpis pro souhlas se zpracováním osobních údajů, který pacient podepíše na vaši kopii pracovní karty.
JAK FUNGUJE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSLUŠNÁ DOKUMENTACE (GDPR)?
Pokud se v systému evidují i informace s charakterem zdravotní dokumentace a nebo rodné čísla klientů, je třeba mít zpracované potřebné bezpečností projekty. Bezpečnostní prijekt resp. Směrnice jsou v kompetenci každé optiky. Naše společnost je plně nápomocná při zpracování této dokumentace, ale dokumentaci k ochraně osobních údajů si vytváří každá firma, každá optika či ambulance ve vlastní režii. Naše společnost má bezpečnostní projekt ve smyslu platné legislativy, ale používáním systému TISS je potřeba upravit tuto dokumentaci.

Pro koho je TISS Optic?