Funkce

Zvolte si konfiguraci přesně dle vašich představ:

Evidence zakázek, maloobchodní prodej
Fakturace
Systém prodeje na zálohu
Pracovní karta (zakázková list) zákazníka/pacienta
Refrakční karta pacienta
Automatické přenášení údajů z refrakční karty do pracovní (zakázkové) karty
Komunikace s EET
Automatické generování dávek pro pojišťovny
Statistika prodeje (tržeb, marží, výkonnosti poboček...)
Zákaznické/slevové karty
Historie zakázky (kdy byla vytvořena, zaplacena záloha atd.)
Filtrování zakázek
Exporty do XLS nebo do účetnictví, doručovatelských služeb
Reklamace
Cenotvorba
SMS notifikace o hotové zakázce či připomínky vyšetření
Možnost práce přes tablet
Automatické připomínky po roce od vyšetření nebo po expiraci roztoku či kontaktních čoček.
Karta klienta/pacienta
Databáze podle různých vlastností a kategorizace klientů
Historie zákázek a vyšetření pacienta
Jmeniny a narozeniny pacientů
Evidence přijatých faktur, dodacích listů
Statistika marží/nákupu
Skladová karta
Skladové hospodářství
Hladinové řízení zásob
Tisk ceníků, etiket, inventurních sestav
Přesuny mezi pobočkami
Automatické objednávání skel od dodavatelů
Přikládání souborů k zakázce/vyšetření
Vkládání historických hodnot
Propojení s ambulancí
Generování dávek pro ZP
Automatické bodování výkonů
Více poboček
Propojení s lékařem
Online rezervační systém
Systém poboček
Různé práva a pravomoci zaměstnanců
Online systém, cloudové řešení
Kontrola zaměstnanců
Nastavení procesů
Používání čárových kódů
Evidence peněz
Příjmy mimo tržeb přes pokladny
Upomínky
Přehled denních tržeb a statistiky
Evidence úhrad přijatých/vystavených faktur
Importy bankovních výpisů
Evidence odborných nálezů
Automatické vkládání výkonů na základě diagnózy
Automatické bodování výkonů
Automatické generování dávky pro zdravotní pojišťovny
Přednastavené kódy lékařů
Příkládání souborů (skeny, fotky) k pacientovi
Propojení databáze pacientů optiky s databází klientů optiky
Napojení ambulance na EET
Možnost využívat jednu pokladnu pro optiku i ambulanci
Provázání s vyšetřením u lékaře a jeho nálezem

Pro koho je TISS Optic určený?