Funkce

Zvolte si konfiguraci přesně dle vašich představ:

Evidence zakázek, maloobchodní prodej
Fakturace
Systém prodeje na zálohu
Pracovní karta (zakázková list) zákazníka/pacienta
Refrakční karta pacienta
Automatické přenášení údajů z refrakční karty do pracovní (zakázkové) karty
Komunikace s EET
Automatické generování dávek pro pojišťovny
Statistika prodeje (tržeb, marží, výkonnosti poboček...)
Zákaznické/slevové karty
Historie zakázky (kdy byla vytvořena, zaplacena záloha atd.)
Filtrování zakázek
Exporty do XLS nebo do účetnictví, doručovatelských služeb
Reklamace
Cenotvorba
Možnost práce přes tablet
Automatické připomínky po roce od vyšetření nebo po expiraci roztoku či kontaktních čoček.
Karta klienta/pacienta
Databáze podle různých vlastností a kategorizace klientů
Historie zákázek a vyšetření pacienta
Jmeniny a narozeniny pacientů
Evidence přijatých faktur, dodacích listů
Statistika marží/nákupu
Skladová karta
Skladové hospodářství
Hladinové řízení zásob
Tisk ceníků, etiket, inventurních sestav
Přesuny mezi pobočkami
Automatické objednávání skel od dodavatelů
Přikládání souborů k zakázce/vyšetření
Vkládání historických hodnot
Propojení s ambulancí
Generování dávek pro ZP
Automatické bodování výkonů
Více poboček
Propojení s lékařem
Online rezervační systém
Systém poboček
Různé práva a pravomoci zaměstnanců
Online systém, cloudové řešení
Kontrola zaměstnanců
Nastavení procesů
Používání čárových kódů
Evidence peněz
Příjmy mimo tržeb přes pokladny
Upomínky
Přehled denních tržeb a statistiky
Evidence úhrad přijatých/vystavených faktur
Importy bankovních výpisů
Evidence odborných nálezů
Automatické vkládání výkonů na základě diagnózy
Automatické bodování výkonů
Automatické generování dávky pro zdravotní pojišťovny
Přednastavené kódy lékařů
Příkládání souborů (skeny, fotky) k pacientovi
Propojení databáze pacientů optiky s databází klientů optiky
Napojení ambulance na EET
Možnost využívat jednu pokladnu pro optiku i ambulanci
Provázání s vyšetřením u lékaře a jeho nálezem

Pro koho je TISS Optic?