Ukázka práce v systému

Přehled seznamu zakázek dle zvoleného období, pobočky, zaměstnance, klienta a dalších

Práce v systému je jednoduchá a intuitivní. V levém sloupci se nachází navigační menu pro práci v Prodeji. Nákup do skladu, Finance, Sklad, Klienti, Rezervační systém, Webstránka, Nastavení firmy. V přehledu Prodeje jsou evidované všechny zakázky od klientů s příslušnou dokumentací. V řádku každé zakázky je přehledně zobrazený stav, zda je už zakázka ukončena, odeslána do výroby, vydaná, uhrazená, atd. Vlastností, které je možné evidovat, je více a jsou pro každou firmu individuálně nastavitelné. Za jménem pacienta je údaj o úhradě a doplatcích, jméno uživatele, kdo zakázku vytvořil a čas jejího vytvoření. Zakázky na 0 Kč jsou například zakázky, kde proběhlo vyšetření, ale zatím žádný prodej.

Pohled na konkrétní zakázku. Na jedné kartě jsou přehledně zobrazené všechny informace

Po kliknutí na řádek se zakázkou se zobrazí všechny potřebné informace o prodaných produktech s rozpisem cen a slev. Ke každé zakázce je možné evidovat poznámku, hned jsou k dispozici informace o klientovi a ve spodní části rozpis úhrad a dokumentů k zakázce. Zakázka totiž mimo samotného prodeje brýlí mnohokrát obsahuje i podklady pro výrobu – tzv. pracovní a nebo zakázkovou kartu. K ní je možné přiřadit i vytvořenou refrakční kartu.

Denní, měsíční nebo roční tržby přehledně zobrazené, včetně automatického výpočtu výšky provize z prodeje

Pohled na důležité hodnoty pro manažery – jak se pobočce nebo jednotlivým pobočkám daří. Tržby se dají sledovat za jakékoli časové období. Na základě obratů je možné rovnou v systému vypočítat výšku provize pro zaměstnance.

Seznam skupin uživatelů (uživatelských rolí). Každé skupině je možné individuálně přiřazovat privilegia na práci v systému

Ne každý zaměstnanec má mít možnost dělat v systému vše. TISS nabízí širokou škálu omezení a práv pro práci. Každá firma si umí nastavit vlastní skupiny zaměstnanců, kterým přiřadí individuální práva. Tak jako účetní nemusí mít přístup do zdravotní dokumentace, tak optik nemusí mít přístup do výsledků z prodeje či marží.Prostředí vytváření zakázky

V jednom kroku se eviduje prodej z optiky a zároveň údaje potřebné pro zhotovení brýlí (na obrázku níže). V prodeji je široká škála možností, které má obsluha k dispozici. Pokud má optika pobočky, jedna pobočka může prověřit ihned stav na skladě té druhé. V běžném prodeji však obsluha načítá ze skladového seznamu produkt, který si chce klient koupit (levá část obrázku - „Vložení položky z databáze“) a v pravé části (pravá část obrázku - „Položky“) se eviduje už konkrétní prodej pro klienta se součty cen. V případě výběru zálohy se zaeviduje suma, která se zároveň vytiskne po přijetí peněz na zálohové účtence. Do zakázky je však možné přidávat i „neskladové položky“, tuto možnost využijí zejména před koncem roku manažeři optik. Pokud to má optika nastavené, hned v této etapě je možné zobrazit zakázkovou kartu pro výrobu brýlí – tzv. Pracovní kartu. Ta se zobrazí v nižší části pod evidencí záloh.

Přehled skladových zásob

Každá optika má možnost vytvořit si vlastní strukturu skladu a skladových karet. To, jaké parametry plánuje optika u produktů evidovat, je plně dynamické. Nemusí to být jen cena a název, ale i čárový kód, vlastní kódové označení, barva obruby, výrobce a mnoho jiného. Změna logiky skladu není problémem ani do budoucna. V přehledu těchto karet je možné zapnout různé evidence – kolik kusů je v rezervaci, kolik čeká na naskladnění a podobně. Práce se skladem je dynamická a TISS dokáže obhospodařovat všechny možné situace nejen na jedné, ale i na více pobočkách.Systém TISS dokáže odeslat klientovi SMS s informací, že zakázka je hotová

Propracovaný systém notifikací umožňuje odeslat SMS klientovi v jakékoli fázi dle nastavení optiky. Ať už je to připomínka na objednání, SMS se slevou v den narozenin nebo SMS o tom, že brýle jsou připravené k vyzvednutí. Personál tak nemusí pracně nikoho obvolávat a domlouvat se s klienty na převzetí.Zakázková (pracovní) karta

Evidence potřebných parametrů pro výrobu brýlí probíhá v přehledné zakázkové - pracovní kartě. Níže uvedený výstup – vytištěná karta – se tiskne vždy ve dvou kopiích – jedna pro zákazníka a druhá pro optiku. Na pracovní kartě je možné evidovat libovolné doplňkové texty – poučení o používání, reklamační podmínky či informace o nakládání s osobními údaji. Součástí karty je i rozpis ceny. V systému TISS je možné dynamicky nastavit, jaké sloupce s jakými hodnotami chce optika používat. Ať už sumy s DPH, bez DPH, sumy před či po slevách. Kombinací je mnoho.
 Refrakční karta

Refrakční karta je též odborným nálezem s příslušnými parametry. Jednotlivé parametry je možné podle přání optiky deaktivovat a nebudou se tak zobrazovat. Karta s tiskne dvojmo, podobně jako pracovní karta – jedna zákazníkovi a jedna do archivu optiky. V elektronické podobě je však možné ji kdykoli zobrazit či opakovaně vytisknout.
Tisk etiket s čárovými kódy

Velkou výhodou TISSu je nejen odborná práce, ale i práce v prodeji a skladu. TISS dokáže tisknout několik typů cenovek, etiket, ceníků. Jednotlivé typy se liší velikostí, zobrazením názvu či výrobce a dalšími parametry. K systému TISS vám dodáme i samolepkové archy na označení každého produktu jednotným systémem.


Pro koho je TISS Optic?